Fonetik

 • Genel: İngilizce, Almanca, Rusça, İsveçce, Norveçce, Felemenkçe, Portekizce ve Farsça tipik stres zamanlı dillerdir. Arapça da bazen stres zamanlı dillere örnek gösterilir. Her hece süresi aynı olan Türk, Fransız, İtalyan, İspanyol, Gürcü, Rumen, Ermeni ve Kore dilleri hece zamanlı diller olarak isimlendirilir. Japon, Slovak ve Antik Yunan dilleri ise mora zamanlamalı diller olarak geçmektedir.

 • fonetik: sesleri bütün özellikleri, ayrıntılarıyla gösteren, sesçil.
   
 • İngilizce'de , Türkçe'de olmayan bazı sesler ve harfler bulunur.
 • TH sesi : Th diftongu dil-diş arası ünsüzlerdendir. Tek (th) olarak yazılsada ötümlü ve ötümsüz olarak iki farklı şekilde seslendirilir. Teleffuzunda ötümlü th sound için θ (theta) ve ötümsüz için ise δ (delta) simgesi kullanılmıştır. θ dil ucu δ göre biraz daha dışarıda ve nefes durur (peltek se çıkarır gibi). Örneğin: them (θem).
   
 • Peltek s - θ sesi : Dil üst kesici dişlere dokundurulduktan sonra hava dilin üstünden sızdıracak şekilde T harfi söylendiğinde ortaya çıkan T ile S arasında S'ye yakın olan ses. Örnekler : thanks, nothing
   
 • Peltek z - δ sesi : Dil üst kesici dişlere dokundurulduktan sonra hava dilin üstünden sızdıracak şekilde D harfi söylendiğinde ortaya çıkan D ile Z arasında D'ye yakın olan ses. Örnekler : the, that, they , father
 • v sesi : Üst dişlerin alt dudağa kuvvetli değdirilmesiyle okunan v sesi. V sesi belirgindir. Örnek : Very, vote, live, have
   
 • w sesi : Dudaklar açık olarak okunan v sesi. Örnek : We, when, walk
 • æ sesi : A ile E arası bir ses. Örnek : cat, bad, lamp, thank
   
 • ə sesi : I ile E arasında olan , vurgusuz, güçsüz, nötr ve ağızdan minimum çabayla çıkan ses
   
 • ɔ sesi : O ile A sesi arası bir ses. Örnek : Dog, Hot, Water
   
 • ŋ sesi : Dili damağa dokundurarak genizden n harfi söylendiğinde çıkan ses. N harfi söyledikten sonra genizden çıkartılan gizli bir g sesi. Örnek : doing , ring, strong
 • ayrıca: x: ks, q: kû, ch: ç, sh: ş, ph: f, düşmelerde kn:n, wr: r ve r: hece sonlarındak r harfi belirsiz bir ğ olarak okunur.
 • faydalı olabilir: arapçada sesli harfler yerine kalın ve ince harfler vardır. örneğin تد تض burada ted okunuşu rahattır ama kalın dad lı okunuşta tead şeklinde hızlı bir a geçişi koymak zorundasınız yoksa kalın dad harfi çıkmaz. Bu görünmez a harfi ile beyin dilin pozisyonunu değiştirerek harfi doğru çıkaracak şekle sokar ve kalın dad harfi çıkar. buna benzer şekilde æ sesli harfi öncekini kalın sonraki harfi ince yapar.
 • Uyarı: Intonation geçerli kaynaklardan temin edilmiştir. Fakat pronunciation çok detay içerdiğinden sitemizde yakın sesler ihmal edilerek basitleştirilmiştir. Tavsiyemiz verilen linkler ile takviye etmenizdir. Hatalı teleffuz ve tonlama çıkması durumunda iletişim bölümünden bizi uyarabilirsiniz.